mejlform_batplatsansokan

Resarö Båtklubb


Båtplatsansökan, mejlformulär

För att ansöka om båtplats kopiera texten i rutan nedan till ett mejl, fyll därefter i fälten och mejla till medlemsregister@resarobatklubb.se


Ansökan om båtplats vid Resarö båtklubb

Mejla ifyllt formulär till: medlemsregister@resarobatklubb.seSökande

------------

Medlemsnummer (om redan medlem):

Förnamn:

Efternamn:Båtuppgifter

------------

Båtens namn:

Fabrikat:

Modell:

Båttyp (segel/motor/rodd):


Längd (m):

Bredd (m):

Djup (m) :

Vikt (kg):


Övrigt

-------------

Försäkringsbolag:

Ansöker om bryggplats vid (Dyviken / Ytterbygård / Hästhagen / Badviken)

- Första hand:

- Andra hand :Jag förbinder sig att iaktta RBK:s stadgar och hamnordning samt de

anvisningar som lämnas av hamnkaptenen och godkänner att RBK använder

ovanstående uppgifter för föreningens syften (Personuppgiftslagen).


RESARÖ BÅTKLUBB 185 94 VAXHOLM


Bankgiro: 5326-0899