Båtvakt

Resarö Båtklubb


Bevakning av båtar och bryggor


Kontakt

För frågor angående säkerheten runt våra bryggor och båtar eller om ni har observerat något som verkar onormalt, kontakta klubbens vaktgeneral.


Vaktgeneral:       Christian Kyllerman


mobil: 073-960 82 75

Mail: Mailto


Vaktgeneralernas främsta uppgift är att vara kontaktman mot polis och andra myndigheter.Vaktlogg

Vaktgeneralen går igenom vaktloggboken för att ta del av synpunkter och anmälningar om brister och incidenter som respektive vakt noterar.


Glöm inte att ladda strålkastaren!


Meddela  respektive hamnkapten om det är något som behöver åtgärdas!


Bakgrund

Sedan vi börjat med vakthållning vid våra bryggor har vi märkt en klar minskning av ingrepp i båtarna  och skadegörelse vid våra bryggor.

 

Polisens uppfattning är att båttjuvarna har ganska klart för sig var det finns bevakning och inte. Det är ett faktum att tjuvarna undviker platser där vakt finns.


Vi kan ju inte ha båtvakt på plats dygnet runt så vi måste även hjälpas åt under övrig tid genom att t.ex. lägga promenaden med hunden, joggingrundan eller cykelturen så att vi samtidigt kan titta till våra båtar och bryggor.

Vi vill på nytt påminna om att det är viktigt att anmäla stöld eller skadegörelse till polisen och till sin hamnkapten.


Utebliven vakthållning

Det är varje medlems skyldighet att ordna ersättare vid frånvaro.

Om inte detta sker måste RBK tyvärr debitera 2 000 kr för utebliven vakthållning. Vid upprepad frånvaro / ej ordnad ersättare kan båtplatsen förloras nästkommande säsong.

RESARÖ BÅTKLUBB 185 94 VAXHOLM


Bankgiro: 5326-0899