Vinterplatsansökan

Resarö Båtklubb


Vinterplats

Vi har vinterplatser vid Ytterbygård och Badviken.  Det gäller mindre båtar som kan hanteras med egen trailer.

Vid Badviken finns en slip och där gäller speciella villkor som tillhandahålls av Lennart Brittner. Totalt rymmer slipen ca 5 båtar. och maxvikten är 2,5 ton.


För övrig uppställning vid Badviken och Ytterbygård gäller:


 • Max båtlängd är för Ytterbygård 20 fot  och Badviken 26 fot
 • Ägaren ombesörjer själv torrsättning, uppställning och sjösättning.
 • Båten ska vara tydligt märkt, lätt synlig, med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer.
 • Täckning av båten får ha en höjd över mark på max 3,5 m. Endast gröna eller vita presenningar tillåts.
 • Tidigaste datum för uppläggning är: 15 september
 • Båt skall vara borttagen från området  senast 4 maj.   Medlem som inte flyttat sin båt i tid kan av styrelsen, på ägarens risk och bekostnad, få sin båt flyttad till plats som hamnkaptenen finner lämplig.
 • Högtryckstvätt eller borttagning av bottenfärg, tvättning med kemikalier eller arbeten som kan medföra föroreningar får ej utföras inom RBK´s område. . Detta arbete måste båtägaren utföra på annan plats före uppställning.


Sommar uppställning av Trailer:

 • Medlem som hyr vinterplats vid YG, DV kan även ansöka om sommaruppställning av trailer.
 • De som har hyrt vinterplats har företräde till uppställningsplats.
 • Hamnkapten skall kontaktas innan trailer ställs upp och plats anvisas.
 • Trailer skall vara TYDLIGT märkt med namn och medlemsnummerKostnad:

 • Slip          2050:-
 • Övriga      860:
 • Sommaruppställning av trailer (YG)   320:-  (Kan endast sökas av de som har vinterplats)Ansökan

För att ansöka om båtplats fyller du i följande mejlformulär:

Vinterplatsansökan, mejlformulär


eller ladda ner och fyll i följande dokument:

Vinterplatsansökan, blankett


Mejla eller posta ifylld vinterplatsansökan till:


email:

medlemsregister@resarobatklubb.se


postadress:

Resarö Båtklubb

Ytterbyvik 1

185 94 Vaxholm


Det går även bra att posta den direkt i RBKs brevlåda i brevlådesraden mittemot Ica Resarö.


Ändringsanmälan

Om dina  persondata eller båtdata ändras vill vi att du berättar det för oss genom att skicka ett mejl till medlemsregister@resarobatklubb.se. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer och namn!


RESARÖ BÅTKLUBB 185 94 VAXHOLM


Bankgiro: 5326-0899