mejlform_vinterplats

Resarö Båtklubb


Vinterplatsanökan, mejlformulär

För att ansöka om vinterplats, kopiera texten nedan till ett mejl och fyll i formuläret. Ifyllt formulär skickas till: medlemsregister@resarobatklubb.seMedlemsnummer: 

Förnamn:

Efternamn:


Båtuppgifter

------------

Båtens namn:

Fabrikat:

Modell:

Längd (m):    (Ytterbygård max 20 fot)

Bredd (m):

Vikt (kg):

Försäkringsbolag:


Ansöker om vinterplats vid:

(alternativ: Badviken-plan / Badviken-slip / Ytterbygård)


Önskar sommaruppställning av trailer vid Ytterbygård(ja/nej):

(Obs, traileruppställning erbjuds endast de som har vinterplats)                                             


Villkor

-------------

Anvisningar för uppläggning:

- Uppläggning får ske först efter att hamnkaptenen tillstyrkt ansökan och anvisat plats.

- Ägaren ombesörjer själv  torrsättning, uppställning och sjösättning.

- Båten ska vara tydligt märkt med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer.

- Högtryckstvätt eller borttagning av bottenfärg, tvättning med kemikalier eller arbeten

   som kan medföra föroreningar får ej utföras inom RBK´s område. 

- Täckning av båten: höjd  max 3,5 m över mark, endast gröna eller vita presenningar.

- Tidigaste datum för uppläggning är: 15 september

- Båt, båtvagn och pallvirke skall vara borttaget senast 4 maj.

   Medlem som inte flyttat sin båt i tid kan av styrelsen, på ägarens risk och bekostnad,

   få sin båt flyttad till plats som hamnkaptenen och styrelsen finner lämplig.Jag förbinder mig att iaktta RBK:s stadgar och hamnordning, anvisningarna ovan samt anvisningar som  lämnas av hamnkaptenen.
RESARÖ BÅTKLUBB 185 94 VAXHOLM


Bankgiro: 5326-0899